तरकारी बाली विकास केन्द्र

तरकारी बाली विकास केन्द्र

  • 0
  • 1

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
तरकारी बीउ तथा बेर्ना सम्बन्धि जानकारी 2076-03-03 Closed !!!
फार्ममा उत्पादित मूल वीउ विक्रीमा 2073-10-28 Closed !!!
तरकारी विरुवा बिक्रीमा 2073-10-24 Closed !!!

प्रकाशनहरु

प्याज खेति प्रबिधि
केन्द्रिय तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रको बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७०/७१
तरकारी बाली विकास केन्द्रमा प्राङ्गारिक तरकारी खेती प्रवर्द्धनका लागि आ.व. २०७५/७६ मा भएका प्रयासहरुबारे जानकारीमुलक प्रकाशन
तरकारी बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
तरकारी बाली विकास केन्द्रमा प्राङ्गारिक तरकारी खेती प्रवर्द्धनका लागि आ.व. २०७५/७६ मा भएका प्रयासहरुबारे जानकारीमुलक प्रकाशन
प्याज खेति प्रबिधि
केन्द्रिय तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रको बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७०/७१
तरकारी बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
तरकारी खेती प्रविधि पुस्तक